KONTAKT:

Poradnia Stomatologiczna,
ul. Jana Pawła II 1
tel. (32) 766 01 97

Poradnia Ortodontyczna,
ul. Jana Pawła II 1
tel. (32) 766 01 94

foto title

PROTETYKA

Braki w uzębieniu następują w wyniku różnych przyczyn w okresie całego życia. Mogą być skutkiem urazów lub wypadków, podczas których dochodzi do wykruszeń, ułamań lub wybicia zębów. Czasami usunięcie zęba jest jedynym skutecznym sposobem leczenia chorób dziąseł, przyzębia lub bardzo zaawansowanej próchnicy. Dla zachowania funkcji pełnionych przez naturalne zęby i, co równie istotne, dla zachowania estetycznego wyglądu należy jak najszybciej uzupełnić wszelkie braki w uzębieniu.

Korony protetyczne

Korona protetyczna to proteza stała pokrywająca zniszczoną koronę zęba lub odbudowująca ją w przypadku utraty. Korony są najprostszym sposobem uzupełniania wszelkich braków, ukruszeń lub uszkodzeń zębów. Mogą być mocowane na pozostałościach zębów pacjenta (ząb zostaje oszlifowany i wzmocniony wkładem koronowo-korzeniowym), na implantach lub specjalnie przygotowanych mostach protetycznych. Obecnie stosuje się różnego rodzaju korony: m.in. porcelanowe, pełnoceramiczne lub akrylowe. Wybór odpowiedniego dla danego ubytku rodzaju następuje po konsultacji z lekarzem.

Mosty protetyczne

Mosty protetyczne to rozwiązanie, w przypadku którego korony osadzane są na zębach filarowych (opiłowane zęby własne lub implanty). Konieczność szlifowania zębów filarowych to największa wada mostów protetycznych, szczególnie dotkliwa, kiedy zęby te są w pełni zdrowe. Z drugiej strony, mosty protetyczne, jako uzupełnienie stałe, niezdejmowane, gwarantują znacznie większy komfort użytkowania niż tradycyjne wyjmowane protezy.

Protezy

Stosując protezy można uzupełniać mniej lub bardziej rozległe braki uzębienia. Wyjmowane protezy nie zapewniają jednak komfortu porównywalnego z rozwiązaniami opartymi na implantach, nie wspominając już o naturalnych zębach.

Obecnie w zależności od warunków zgryzowych stosuje się następujące rodzaje protez:

  • Protezy osiadające – stosuje się w przypadku bezzębia lub rozległych braków w uzębieniu, kiedy nie ma możliwości wykonania innych rodzajów uzupełnień (protez szkieletowych, stałych, opartych na implantach). Wykonywane są jako uzupełnienia ruchome z tworzywa akrylowego.
  • Protezy natychmiastowe – są to ruchome uzupełnienia protetyczne, oddawane pacjentowi bezpośrednio po usunięciu zębów. Protezę wykonuje się przed zabiegiem usunięcia zębów, dzięki czemu pacjent unika dyskomfortu związanego z brakami w uzębieniu po wykonaniu ekstrakcji. Protezy natychmiastowe są rozwiązaniem tymczasowym wymagającym późniejszej wymiany na protezę docelową.
  • Protezy szkieletowe – to nowoczesne ruchome uzupełnienia protetyczne wykonane z metalowego szkieletu oraz akrylowych elementów, które odbudowują brakujące tkanki (zęby i podłoże). Protezy szkieletowe nie powodują zaniku kości i dziąseł, ponieważ opierają się nie tylko na błonie śluzowej i dziąsłach, ale także na zębach pacjenta.